Mandag 3.11 var Gutter 3, også kalt "kakao-gruppa" ute på tml og hadde refleks rebus. Barna hadde med seg lykter og i ytterkanten av tml hang det reflekser med poster som måtte besvares. Gruppa ble delt opp i 3 lag, og alle besvarte alle postene! Etter rebusen gikk vi inn på tml og avsluttet det hele med en kakao.