Fra nå av vil du se hva du skal fra uke til uke på AKs egen nettside.
Denne informasjonen vil ikke lenger ligge på portalen, men vil være tilgjengelig på AK-siden innen torsdagen før AK. Her vil du også finne praktisk info med oversikt over AK-gruppene, samt artikler og bilder fra AK.